API integrationer

Skapad för 5 år sedan, uppdaterad för 4 år sedan · Läst av 1 891

På mcparken har vi byggt upp en avancerad och kraftfull RPA tjänst. RPA är en engelsk förkortning och står för Robot Process Automation, dvs automatisering av återkommande händelser och aktiviteter. Syftet med denna motor som mcparken byggt upp är att kunna integrera med andra hemsidor och tjänster eller innehåll från andra källor såsom hemsidor utan att motparten ska behöva bygga omfattande och kostsamma integrationer på sina system. Detta gör att en process förenklas och bara behöver skapas en gång istället för att behöver fyllas på eller kompletteras på flera ställen eller plattformar. Genom att automatisera minskar man också risken att det uppstår information som är olika och till slut blir felaktig.

hämta information från mcparken

För att kunna använda information så behövs en säkerhetsnyckel som ni får genom att kontakta info@mcparken.se. Denna säkerhetsnyckel använder ni tillsammans med ert anrop för att hämta information. Här finns ett exempel som hämtar de 10 senaste posterna som finns inlagda. Adressen är https://mcparken.se/api/product/10/123 . Klicka på länken för att se resultatet. Informationen skickas ut i JSON-format.

mcparken arbetar med att vara en primär master data källa vilket innebär att andra system lätt kan använda och utnyttja samt dela den informationen som finns tillgänglig, skapas och föds på mcparken både från handlare kunder, samarbetspartners, spekulanter och säljare över tid.